Vous regardez MC2

MC2 - Slovakia Télévision

MC2

MC2 (Slovakia) Télévision. Regarder en direct, trouver des informations ici pour cette station de télévision en ligne.

Last Update date: 3 years ago

Rating: MC23/5 (1 vote)
Click here to open and watch this channel

MC2 je Å¡tudentská online televízia zastreÅ¡ená Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Vysielame zo Å¡túdií na internátoch Mladosť v Mlynskej doline od februára 2009. Projekt má vÅ¡ak o čosi dlhÅ¡iu históriu - idea bola prezentovaná a schválená vedením univerzity už v decembri 2007. Dnes sa na prípravách a tvorbe vysielania podieľa približne 35 vysokoÅ¡kolských Å¡tudentov.
Prinášame náš vlastný pohľad na televíznu tvorbu. Programová Å¡truktúra je navrhnutá do bloku vysielania, ktorý sa v rámci dňa niekoľkokrát zopakuje. Blok je tvorený naÅ¡imi vlastnými mikroformátmi. Program pripravujú mladí ľudia v spolupráci s odborníkmi v relevantných oblastiach.
NaÅ¡ou cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku 18-26 rokov, aktívni užÃ­vatelia internetu a ktokoľvek "mladý duchom".Vysielame prostredníctvom technológií multicast, unicast a 3gp.

Si vous recherchez des chaînes précises, se il vous plaît visitez le site Internet de TV Internet où vous trouverez une liste complète des cours d'eau pour tous les canaux. Si vous rencontrez des difficultés avec la lecture des streams, se il vous plaît premier lisez notre détaillée Comment regarder guide. Et surtout, tous les flux que vous pouvez trouver dans notre site sont entièrement gratuits - connexion Internet est tout ce que vous avez besoin!

MC2 Stream ne est pas hébergé par notre site, il est fourni par le station de tv lui-même. Alors se il vous plaît attendre pour se connecter au MC2 diffusion. MC2 canal peut être déconnecté parfois.